Novinky Ostatní Podnikání Zajímavosti

Jaké změny přinesl daňový balíček

Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček, který pro občany ČR znamená celkem 10 změn, které budou v případě schválení Senátem a po podpisu prezidenta platit zřejmě od dubna 2017:

Vyšší sleva na dítě

Jedná se o daňové zvýhodnění o 200 Kč měsíčně na druhé dítě, na třetí a další pak o 300 Kč. Jedině tato změna bude platná již od začátku roku. Polepší si tak rodiny s více dětmi a nejprve se to bude týkat zaměstnanců, jelikož OSVČ si budou moci uplatnit toto zvýhodnění až při podání daňového přiznání v následujícím roce po účinnosti změn. Víte jak na výpočet čisté mzdy?

Daňový bonus

Kvůli možnosti zneužívání bude zúžen výčet příjmů, které zakládají nárok na vznik daňového bonusu. Nárok na roční daňový bonus bude možné získat, pokud příjmy dotyčné osoby dosahují nejméně šestinásobku minimální mzdy. Pro r. 2017 tedy platí částka 66 tisíc Kč.

Sleva na dítě a vyživovanou manželku i pro OSVČ s paušálem

Možnost uplatnit slevu na dítě a vyživovanou manželku bude v případě, kdy daňový základ z podnikání či pronájmu přesahuje 50% celkového daňového základu.

Změna rozhodného okamžiku pro uplatnění slevy pro ZTP/P a invalidy

Nově nevznikne nárok na slevu až v okamžiku vydání průkazu ZTP/P nebo pobírání invalidity, ale půjčka v insolvenci už v momentě jejich přiznání.

Sleva za faktické umístění dítěte

Dochází ke změně definice slevy za umístění dítěte. Doposud platilo, že se sleva uplatňuje v období, kdy bylo školkovné uhrazeno. Nově by se sleva uplatňovala pouze podle aktuálního principu. Proto musí žadatel na potvrzení od provozovatele zařízení kromě vyčíslení školkovného mít také datum zápisu zařízení do školského rejstříku nebo datum evidence dětských skupin u MPSV nebo datum vzniku živnostenského oprávnění.

Nová daňová sleva na EET

Slevu 5 tisíc Kč může uplatnit poplatník ve zdaňovacím období, kdy poprvé začal trby evidovat.

Paušální daň pro více podnikatelů

Nově si paušální daň mohou nechat stanovit i podnikatelé se zaměstnanci, nebo kdo si přivydělává jako OSVČ.

Více příjmů zdaňovaných srážkou

Příjem do 2500 Kč měsíčně při nepodepsaném prohlášení k dani se bude danit srážkou 15%.

Elektronické prohlášení k dani

Předpokládal se vznik elektronického formuláře, který však zdlouhavé jednání o daňovém balíčku odsunulo. Prozatím byl zveřejněn nový tiskopis prohlášení k dani v papírové podobě.