Novinky Ostatní

Cigarety se opět zdraží

Hon na kuřáky, nebo snaha o zdravé prostředí a zdravou novou generaci? Tato otázka jistě napadne každého v souvislosti se schválením „protikuřáckého zákona“ a s dalším zdražením cigaret. Pro rok 2017 došlo opětovně ke zvýšení spotřební daně u cigaret, takže daně tak mohou dosahovat více než 80% konečné ceny jedné krabičky cigaret.

Jak je to jinde a u nás?

Ve 24 členských zemích OECD dosahuje zdanění krabičky cigaret více než 75% konečné ceny. Nejvíce zaplatí za svou kuřáckou vášeň Australané, Novozélanďané, Norové, Britové a Irové, neboť v těchto zemích je nejdražší průměrná cena krabičky cigaret, a to více než 10 dolarů.

Zvyšování spotřební daně u cigaret je světovým trendem a Česko není výjimkou. Mimo spotřební daně u nás cigarety podléhají ještě základní 21% sazbě DPH. Jestliže je součet procentní a pevné části nižší než minimální spotřební daň, pak se platí spotřební daň v minimální výši.

V roce 2017 se v Česku počítá spotřební daň jako součet:

  • součinu procentní části sazby (27% jako v r. 2016) daně a ceny pro spotřebitele dělený stem
  • součinu pevné části sazby daně a počtu kusů. Pevná část činí 1,42 Kč za jednu cigaretu, minimální spotřební daň je letos 2,57 Kč na jednu cigaretu, tedy 51,40 Kč u krabičky

Při výpočtu zdanění v roce 2017 platí, že čím nižší cena krabičky cigaret, tím vyšší zdanění v procentním vyjádření. Celkové zdanění tak dosahuje víc než 80% prodejní ceny krabičky cigaret.

Porovnání výše daní s jinými zeměmi

Ze zemí OECD má nejvyšší zdanění cigaret Irsko, a to 87%. Podle dále uvedeného žebříčku je patrný i přístup vlád příslušných zemí ke kouření. Jednotlivé země zdaňují krabičku cigaret takto:

  • Velká Británie 84%
  • Řecko, Finsko, Chile, Lotyšsko a Turecko 83%
  • Francie, Polsko a Estonsko 81%
  • Švédsko, Slovensko, Dánsko, Španělsko a Nizozemí 79%
  • Portugalsko a Slovinsko 78%
  • Rakousko, Belgie, Italie a Nový Zéland 77%
  • Maďarsko 76%

Nejnižší zdanění cigaret je v USA (43%), v Austrálii a na Islandu (57%), ve Švýcarsku (60%), v Japonsku (64%), v Mexiku (67%) a v Lucembursku (68%).


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup