Novinky Zajímavosti

Jakých chyb se vyvarovat při psaní bakalářské práce?

Při psaní bakalářské práce je důležité vyvarovat se několika chyb. Chyby ve formátování a úvodu práce, špatně napsané citace a velká písmena, chyby v překladu a pravopisu jsou jen některé z nich. V tomto článku se dozvíte, jak se těmto chybám vyhnout a jak napsat bezchybnou bakalářskou práci.

Při psaní bakalářské práce je důležité vyvarovat se několika chyb. První chybou může být špatné formátování práce. Každá škola má své vlastní požadavky na formátování, a proto se toho musíte držet.

Vypracování bakalářské práce není žádná hračka, ale se správným postupem při formátování to zvládnete. Hned na začátku můžete udělat chyby v psaní místa a roku (bez čárky), titulů (před jménem bez čárky, za jménem s čárkou). Špatně napsané citace a velká písmena jsou další chybou, kterou můžete udělat při psaní bakalářské práce.

Vždy se podívejte na citační styl, který používá a vyžaduje vaše škola. Díky tomu neuděláte nikdy chybu. Psaní malých a velkých písmen je větší problém, než si myslíte. U každého pojmenování úřadu, země, organizací, památek nebo míst, se vždy ujistěte, jaká písmena se zde píší.

Toto pochybení bude vypadat velmi špatně. Chyby v překladu a pravopisu jsou další chybou, kterou byste měli při psaní bakalářské práce vyvarovat. V případě abstraktu, anotace nebo resumé musíte uvést také anglický (nebo jiný) překlad originálního textu. Jste zodpovědní nejen za českou verzi, ale také překlad do cizího jazyka. Jestli si nejste jistí, nechte si pomoci od někoho s jazykovým titulem. To samé platí pro pravopis celé práce.

Najděte korektora a nechte si zkontrolovat celou práci. Díky tomu budete mít jistotu, že je z gramatického hlediska bezchybná. Poděkování není povinné, ale doporučuje se. V poděkování vynechte rodinu a přátele. Poděkujte vedoucímu vaší práce, ke kterému jste chodili na konzultace a který vám práci zadal. A nezapomeňte správně napsat jeho titul.

Závěr by měl shrnout výsledky vaší práce a odpovědět na otázku, kterou jste si položili na začátku práce. Závěr by měl být stručný a jasný. Měl by obsahovat vaše závěry a doporučení pro další výzkum. Pokud jste použili nějaké zdroje, měli byste je uvést v seznamu literatury na konci práce.

Tip na závěr: Každé vzdělání je přínosné, pokud je ukončeno úspěšnou závěrečnou prací. Pokud chcete mít jistotu, využijte možnosti vypracování podkladů bakalářské práce, případně vypracování diplomové práce na zakázku. Ušetříte tak čas a získáte profesionální podklady od odborníků.