Novinky Zajímavosti

Pyrolýza: převratný proces v likvidaci ojetých pneumatik

Skoro každý z nás je držitelem nějakého řidičského oprávnění nebo dopravní prostředky alespoň využívá. A ať už jezdíme na motorce, osobním automobilem, autobusem, nebo kamionem, dobře víme, jak často je třeba měnit ojeté pneumatiky. Málokoho ale zajímá, co se s nimi děje po tom, co nám je v servisu vymění za nové. Ekologická likvidace starých pneumatik je velice nákladná, a proto se likviduje jenom zlomek. Převážná většina zůstává uskladněna na obrovských skládkách a vyčkává se, až se najde vhodný způsob zpracování. Společnost Uniprospe už tuto cestu našla. Díky převratnému procesu zvanému pyrolýza je možné tuto surovinu ekologicky zlikvidovat a ještě vydělat na vzniklých druhotných surovinách. Investice s Uniprospe se navíc vyplatí nejen planetě, ale i investorům.

Co je pyrolýza a jak funguje

Tímto názvem označujeme proces, ve kterém se při vysokých teplotách bez přístupu kyslíku štěpí vazby v organických molekulách. Celá reakce probíhá v reaktoru a výsledkem je vznik menších molekul. Použitou surovinou jsou ojeté pneumatiky a výstupem z celého procesu uhlík, plyn a olej – komodity, kterých je na trhu nedostatek, a proto budou prodávány jako druhotná surovina, což bude samozřejmě přinášet zisk.

Jak můžete na pyrolýze vydělat?

Jistě už jste se setkali s pojmem dluhopis. Je to druh cenného papíru, který vydává emitent za účelem obstarat si finanční prostředky na rozvoj svého podnikání. Vzhledem ke zdlouhavým a složitým schvalovacím procesům v bankovním sektoru se vyplatí podnikateli, aby si potřebné prostředky obstaral jinou cestou a k tomu slouží právě dluhopisy. I společnost Uniprospe využila této možnosti a vydala už druhou emisi dluhopisů. Prostředky z nich získané budou použity na dokončení linky pro tento převratný proces. Investice s Uniprospe je zajímavá z několika důvodů. Prvním je garantovaný roční zisk 9,5 % s pololetní výplatou. To v přepočtu znamená, že každá investovaná tisícikoruna vám vydělá 95 Kč. Další velkou výhodou je i nižší nominální hodnota 30 000 Kč, ale investice může být několikanásobně větší. Tu největší výhodu představuje splatnost dluhopisu, která je k 31.12.2022. To znamená, že po zhodnocení vašich úspor ročním ziskem 9,5 % už v lednu 2023 můžete použít vrácené vložené prostředky pro další zhodnocení.

Máte-li volné finanční prostředky, dovolte si zhodnotit je tímto velice zajímavým způsobem. Rozhodně se to vyplatí.