Novinky Ostatní Zajímavosti

Jak se stát pracovníkem v sociálních službách

Pracovník v sociálních službách a sociální pracovník, jsou názvy dvou profesí, které znějí velmi podobně, díky čemuž jsou často zaměňovány nebo dochází k nejasnostem v komunikaci, ale jedná se o dvě diametrálně rozlišné profese.

Sociální pracovník vs. pracovník v sociálních službách

Zatímco úkolem sociálního pracovníka je provádět šetření v terénu a odborné činnosti ve speciálních sociálních zařízeních, tak pracovník v sociálních službách je tím, kdo přichází do bezprostředního kontaktu s klienty v zařízeních sociální péče. Pracovník v sociálních službách je nápomocný zejména při každodenních činnostech zahrnujících samoobslužnou péči klientů, pomáhá také s osobní hygienou, oblékáním, stravou apod. Zajišťuje nebo alespoň doprovází klienta na nákupy, k lékařům nebo na úřady a provádí komplexní nepedagogickou činnost.

Kde získat potřebné vzdělání pro výkon profese pracovníka v sociálních službách?

Pokud byste se této profesi chtěli věnovat, pak budete potřebovat odborné vzdělání, které vám zajistí Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Praha. Tyto kurzy organizuje vzdělávací agentura Seduca. Je možné absolvovat je nejen v Praze, ale kdekoliv v rámci ČR. Stačí, když si na jejich stránkách najdete místo, které máte nejblíže a na kurz se přihlásíte. Kurz pro pracovníky v sociálních službách zahrnuje 150 hodin výuky, která je rozdělena na praktickou a teoretickou část. Podmínkou pro přijetí je plnoletost, ukončené základní vzdělání a čistý trestní rejstřík. Pokud se budete pro tuto práci rozhodovat, mějte na zřeteli, že se jedná o činnost náročnou jak pro fyzické, tak po psychické stránce. Na druhou stranu, stejně, jako například učitelství, je náročnost a zodpovědnost, kterou při této práci přijímáte, odměněna vlídným slovem a radostí klientů. Pracovník v sociálních službách je totiž mnohdy jedinou bližší osobou, se kterou přijdou klienti do kontaktu.