Novinky Pojištění Zajímavosti

Proč se vyplatí sjednání pojištění profesní odpovědnosti?

Drtivá většina z vás asi v zaměstnání pracuje s drahými specializovanými přístroji, jejichž provoz vyžaduje komplexní znalosti. I když jste všichni prošli pečlivým proškolením a procházíte pravidelným přezkoušením, může se stát, že vinou nešikovnosti a neopatrnosti specializovaný stroj poškodíte. V takovém okamžiku se vyplatí sjednání pojištění profesní odpovědnosti, které vás ochrání před obrovskou náhradou škody vůči zaměstnavateli.

Jakou škodu po vás zaměstnavatel může žádat?

Pokud jste se nikdy nesetkali s úhradou škody vůči zaměstnavateli, pak věřte tomu, že po vás může žádat až 4,5násobek vaší měsíční mzdy. V případě škodné události představuje taková náhrada škody obrovský zásad do rodinného rozpočtu, který bude pro většinu domácností likvidační. Zachránit vás ovšem může pojištění profesní odpovědnosti. Tento produkt finančního trhu vás tedy ochrání před vysokou náhradou škody, výměnou za pravidelně placené měsíční pojistné. Vždy se pojišťujte pouze na částku, která se rovná 4,5násobku vašeho platu, protože více po vás zaměstnavatel vymáhat nemůže.

Jak je to s limitem pojištění?

Alfou a omegou kvalitně sjednaného pojištění odpovědnosti za zaměstnance je limit pojištění. Pokud se rozhodnete pojistit na částku vyšší, než je 4,5násobek vaší mzdy, budete platit zbytečné vysoké pojistné. V opačném případě vám hrozí, že pojišťovna neuradí celou náhradu škody a vy budete nuceni sáhnout do rodinného rozpočtu pro větší množství peněz. Například pojišťovna ERGO nabízí hned několik limitů pojistného plnění, a to až do výše 500 000 Kč.

Jak na spoluúčast?

Prakticky ve všech renomovaných pojišťovnách se smluvně upíšete ke spoluúčasti týkající se pojištění profesní odpovědnosti. Většina pojišťovacích společností nabízí spoluúčast ve výši 20 až 30 procent, ale výjimkou není ani nižší procentní spoluúčast. Ta bude ovšem vykoupena vyšším měsíčně placeným pojistným. Vždy je tedy nutné najít optimální kompromis mezi placením pojištění a výší spoluúčasti.

Pokud se chcete věnovat naplno svému zaměstnání, je pro vás pojištění profesní odpovědnosti nezbytnou věcí. V případě škodné události vám totiž pojišťovna pomůže nahradit vzniklou škodu.