Novinky

Reklamní poutače

Světlo – nezbytná součást našeho každodenního života. Probouzí nás a provází nás celým dnem v různých podobách. Zcela automaticky saháme po vypínači, abychom si vytvořili dostatek světla, zapalujeme si svíčky, pro navození romantické atmosféry, kdy pozorujeme mihotající se plamínek světla. Na cestě do práce či z práce míjíme všudypřítomné světelné reklamy. Mnohdy si ani neuvědomuje, kolik jich během dne potkáme.

Reklama musí být vidět

Nyní v zimním období jsou zřetelnější a viditelnější. Každý obchodník ví, že světelná reklama je tím druhem reklamy, který táhne nejvíce, protože žádná jiná forma reklamy vám neudělá takovou službu, než taková, která je vidět. Světelná reklama má řadu výhod, ovšem potýká se také s řadou problémů. Tím největším je bezesporu schopnost zakomponovat světelnou reklamu vhodně do okolní architektury. Zejména v historických centrech měst je nezbytné, aby reklama odpovídala určitým architektonickým pravidlům. Výroba světelné reklamy patří mezi poměrně časté zakázky firem specializujících se na výrobu reklamy. Mezi nejžádanější výrobky patří světelné panely, které je možné umístit v interiéru i exteriéru.

Reklamní stojany a stánky

Další oblíbenou formou reklamy jsou reklamní stojany, které je možné zhotovit přesně v souladu s požadavky zákazníka, tak aby odpovídaly celkovému image společnosti. Reklamní stojany jsou poměrně efektivní, pokud potřebujete zákazníky informovat o aktuálních akcích. Často jsou reklamní stojany používány také pro umístění reklamních materiálů, jako jsou letáky, či prospekty. S reklamními stojany také úzce souvisí reklama shop in shop, kdy se vlastně jedná o umístění reklamních stánků na prodejní ploše jiné společnosti. V reálu se jedná opravdu o systém obchod v obchodě. I zde jsou reklamní stojany a stánky vyráběny přesně podle požadavků klienta, kdy je možné díky vyspělým technologiím splnit i ty nejnáročnější požadavky. Více o této formě propagace se můžete dočíst na stránkách www.marksimon.cz/vyroba-shop-in-shop/.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup